maandag 22 oktober 2012

We weten dat dit gaat gebeuren.ב ר א ש י ת

אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו [בה] ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהילים קיא ו) כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:

רשי, בראשית פרק א


Rashi schrift

Bij het eerste commentaar van Rashi Rabbi Sjlomo Jitschaki (Troyes1040 – aldaar, 1105) op de eerste pasoek (zin) van de Thora, citeert hij Rabbi Jitschak, die een eenvoudige vraag stelt: "Aangezien de Thora een wetboek is voor het Joodse volk, waarom is de Thora dan begonnen met het verhaal van de schepping van de wereld? In plaats van het eerste gebod te beschrijven?``


Hij antwoordt dat de Thora begint met het verhaal van de schepping om te bevestigen dat G´d de ultieme autoriteit is van het universum. In de toekomst, wanneer de volkeren van de wereld Israël zullen beschuldigen van het stelen van hun land, dan zullen zij antwoorden dat het hele universum aan G´d toebehoort en Hij naar Zijn wil land verdeelt.

Interessant is dat dezelfde Rabbi Jitschak ook opmerkingen maakt over over het jaar van de komst van de Mashieach (Yalkut Shimoni, Jesaja hfst.499). Hij stelt dat Perzië (dat wil zeggen het huidige Iran)  de hele wereld bang zal maken. Er zullen provocaties en beraadslagingen zijn tussen de bedreigde volkeren. Dan zal de koning van Perzië  de wereld vernietigen. (Wat dit precies betekent weten wij nog niet.) Iedereen - inclusief Israël - zal niet weten wat te doen. Maar er wordt ons verteld dat er niets te vrezen is, want deze periode zal gevolgd worden door een tijd van eeuwige vrede. Zie originele tekst Hebreeuws onderaan.


Het lijkt alsof deze beroemde uitleggingen Rabbi Jitschak ons heeft laten weten dat er een tijd zal komen waarin het bestaansrecht van Israël in twijfel zal worden getrokken en waarbij Iran een bedreiging voor de hele wereld zal vormen. Dit alles klinkt bekend, toch? Het wekt de indruk dat deze gebeurtenissen nu plaatsvinden. Sommige joden zullen zich afvragen waarom G´d ons zal helpen omdat wij tenslotte niet zo rechtvaardig zijn.

Even terug naar onze geschiedenis:
Koning David en koning Achav. Onze Geleerden verklaren het enorme verschil tussen de regering van koning David en die van koning Achav. Koning David wordt beschouwd als een van de grootste persoonlijkheden in de Joodse geschiedenis. Terwijl koning Achav wordt beschreven als een wrede heerser.

Toen koning David oorlog voerde heeft hij grote verliezen geleden terwijl koning Achav ten strijde trok heeft hij de oorlogen gewonnen met heel weinig slachtoffers.

Wat is de reden dat deze wrede koning Achav zoveel succes had en koning David niet?
Tijdens de regering van koning Achav was het volk verenigd en werkten samen. Hoewel de koning David de geprezen koning is van Israel was het volk verdeeld en was er onderlinge haat.


Het is duidelijk welke les wij hieruit leren: Zolang het volk verdeeld is en er onderlinge haat is dan zijn we kwetsbaar. Maar als we verenigd zijn met mede-Joden dan kan ons niets deren. Vooral in zware tijden, onderschat nooit de kracht van eenheid. Tijdens elk van de Israëlische oorlogen hebben de joden hun onderlinge meningsverschillen opzij geschoven. Dit is gebeurd bij de Onafhankelijkheids oorlog, de Zesdaagse Oorlog de Jom Kipoer-oorlog en de Libanon oorlogen. De een heeft de ander geholpen als broeders religieuze en politieke verschillen waren niet relevant. Persoonlijke vetes en wrok werden terzijde geschoven. Dit kunnen wij en dit is ware kracht van het Joodse volk.

De details van hoe Rabbi Jitschak's voorspellingen zullen uitpakken, dat weten we nog niet precies. Zoals met alle profetische voorspellingen, we zullen pas begrijpen wat de auteur bedoelde nadat de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Wij zijn wel verteld dat dit gaat gebeuren.

Wij zijn er zeker van dat G'd alles met een reden doet en dat alles ons uiteindelijk helemaal duidelijk zal zijn. Dus wat er ook gebeurt - en wanneer het gebeurt - het zal goed zijn.


א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארס ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך, וואומר להם בני אל לתתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכייות אחריה אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה:

ישעיהו - פרק ס - רמז תצט


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Populaire berichten

Jerusalem

Volgers