maandag 28 maart 2011

Verdwijning van de bijen


De laatste tijd zijn de bijen plotseling aan het verdwijnen. http://www.lucianne.com/thread/?artnum=601644 "Als de bijen verdwijnen dan heeft de mens nog maar 4 jaar te leven. Geen bijen, geen bevruchting van de gewassen dus geen dieren en daarna geen mensen. 1/3 van de wereld voedselvoorziening is afhankelijk van de bijen" zei Albert Einstein.

De huidige toestand: http://www.konvib.eu/nieuws-imkerwereld/1826-rapport-verenigde-naties-betreffende-bijensterfte.html Veel bijenhouders, krijgen de laatste jaren meer en meer te maken met afgestorven bijenvolken.

Meer dan 250.000.000 bijen worden vermist in Europa en hetzelfde aantal in Amerika. Dit betekent een verlies van meer dan 60% van de bijen. Dit geheimzinnige gebeuren wordt CCD genoemd "Colony Collapse Disorder", dit is al eerder voorgekomen maar nooit in de hoeveelheden zoals de laatste tijd.


Er zijn meer dan 90 soorten van groenten en fruit die afhankelijk zijn van de bijen. De Verenigde Naties zijn hier bezorgd over.

Tora en de Bijeneter:

Een van de geschriften van koning Salomo is 'perek shirah' het hoofdstuk van het lied. Dit lied wordt gezongen door de verschillende elementen en schepsels zoals de hemel en de zeeën, de sterren, de duif, de spin, de kikker, de uil, de os en de leeuw en anderen. Zij 'zingen' elk een vers uit de Tora die hen karakteriseren. De bijen worden niet genoemd in perek shira, maar de RACHAM, de bijeneter wordt wel genoemd. Wat is de taak van de bijeneter?

De vers die met deze vogel samengaat is
Zacharja 10:8 אֶשְׁרְקָה לָהֶם וַאֲקַבְּצֵם, כִּי פְדִיתִים; וְרָבוּ, כְּמוֹ רָבוּ. De bijeneter zegt: "Ik zal hen toefluiten en verzamelen, omdat Ik hen bevrijd heb, and zij zullen toenemen zoals zij al eerder zijn toegenomen".

Het woord Eshreka heeft dezelfde wortel als het woord Shrakrak dat is het geluid dat de bijeneter vogel maakt. Zacharja de profeet associeert dit Shrakrak geluid die de (Racham) bijeneter maakt met de Verlossing. Deze vogel is niet kosher.

Het Talmoed traktaat Chullin 63a gaat over de de bijeneter. Rabbi Jehuda zegt dat de bijeneter het specifieke 'shrakrak' geluid maakt. Rabbi Yochanan vraagt wat is de reden dat deze vogel 'racham' wordt genoemd? De reden is dat met de bijeneter "Racham", de barmhartigheid, naar de wereld komt.
Rabbi Bibe bar Abaye zegt in traktaat Chullin dat als de bijeneter op de grond zal zitten en het shrakrak fluit geluid zal maken dan is dit het teken dat de Mashieach komt. Waarom moet de bijeneter op de grond zitten in plaats van op een tak of rond te vliegen? De bijeneter vangt een bij aan zijn vleugels in de lucht. Daarna slaat de vogel de bij op een harde ondergrond om de angel te verwijderen. Pas als de angel verwijderd is eet de vogel de bij op. Als de bij dood op de grond ligt dan eet de vogel de bij niet. Het instinct van de bijeneter is om bijen in de lucht te vangen. Als er geen meer bijen zijn dan staat de bijeneter op de grond. Het is geen natuurlijke gedrag van deze vogel om op de grond te staan en het shrakrak geluid maakt. Het is de Hand van G'd als deze vogels zich anders gedragen dan hun instinct. Volgens de joodse traditie is dit onnatuurlijk gedrag van de bijeneter een teken dat de tijd van Mashieach is aangebroken.
Het Hebreeuws voor bij is 'Devora' zoals de profetes Debora, die een rechter was. De Joodse bronnen geven aan dat het lied van Devora de verlossing zal inluiden. Het lied van Devora is de haftara (de lezing uit de profeten) van parashat afdeling Beshalach waarin de bevrijding van het Joodse volk wordt beschreven bij het splitsen van de Rode Zee. De verdwijning van de bijen is een teken dat de Verlossing nabij is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Populaire berichten

Jerusalem

Volgers